Política de privacitat

Aquesta és la informació rellevant del Responsable del Tractament de les dades personals que tracta i són facilitats pels usuaris:

 

La base legal per al tractament de les dades és l'execució del formulari en la Web de APD (apartat de ¨Contacte¨, “Productes personalitzats” i “ carreres professionals”). Aquests formularis són realitzats pel titular de les dades i per tant dóna el seu ple consentiment per al tractament de les seves dades personals.

La informació que rebem per part dels usuaris, que serà tractada amb la màxima confidencialitat, es recopila com exposem a continuació.

a) Informació que els usuaris ens faciliten directament: APD recopila i emmagatzema certa informació que l'usuari introdueix en la Web de APD o que li facilita de qualsevol altra manera.

b) Informació que els usuaris ens faciliten indirectament:Durant quant de temps conservarem les dades?

APD conservarà les dades personals de l'usuari durant un termini màxim d' 1 any per al cas de currírets i el temps raonablement necessari per: complir amb qualsevol dels altres objectius esmentats en aquesta política de privacitat, complir amb la legislació vigent, els requisits normatius i les ordres pertinents dels jutjats competents, o, en qualsevol cas, mentre envia informació o et convidem a esdeveniments i l'interessat no sol·licita la seva objecció.

Tal com s'indica a l'apartat anterior, les dades personals recollides per APD seran exclusivament utilitzades per a la consecució de l'objecte definit al lloc web d' APD. Per tal d'aconseguir aquest objectiu i la correcta prestació del servei d' APD , podrà compartir determinades dades personals dels usuaris:

  • En virtut del requisit legal, l' APD pot compartir informació amb els organismes de les autoritats executives i/o de terceres persones en relació amb les sol·licituds d'informació sobre recerques criminals i activitats il·legals presumptes.

  • Amb el consentiment de l'usuari: a part de l'anterior, se li informarà a l'usuari en el cas que qualsevol informació sobre aquest, es faci coneguda als socis comercials del lloc web, o amb tercers, diferents dels fins establerts al lloc web d' APD (per exemple, amb finalitats comercials), amb la finalitat que tingui l'oportunitat de no compartir la seva informació Cap de les comunicacions de dades anteriors inclourà la venda, el lloguer, l'intercanvi o la divulgació de la informació personal del client amb finalitats comercials, contràriament als compromisos efectuats en la present política de privacitat.

L'usuari podrà exercitar els següents drets abans de l' APD:

  • Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat.
  • Dret a sol·licitar la rectificació (dades inexactes) o supressió (quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides).
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret d'oposició al tractament. APD deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L'exercici dels drets esmentats és molt personal, per la qual cosa serà necessari que l'usuari demostri la seva identitat.

Per a l'exercici dels drets esmentats anteriorment previstos en la legislació, l'usuari pot posar-se en contacte amb l' APD per correu electrònic  o bé dirigint-se per escrit a l'adreça establerta a l' apartat 1 d'aquesta política. La comunicació ha de contenir les dades i documents següents:

  • Nom i cognoms de l'interessat, adjuntant fotocòpia del DNI o altre document vàlid que l'identifiqui i, si escau, qui el representi; l'ús de signatura electrònica quedarà exempt de la presentació d'aquests documents.
  • Indicació de l'adreça de l'interessat i petició en què es realitza la sol·licitud (el dret a exercir).

Així mateix, l'usuari tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de protecció de dades/autoritat de control corresponent (www.AEPD.es), quan ho consideri oportú.

APD informa a l'usuari que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries requerides per la normativa vigent en protecció de dades per garantir la seguretat de les seves dades, amb la finalitat d'evitar la seva alteració, pèrdua, accés o tractament no autoritzat.

Com s'ha esmentat, les dades personals facilitades pels usuaris a través del lloc web d' APD no seran cedides a altres entitats o empreses que s'utilitzin per a finalitats pròpies. No obstant això, algunes empreses subcontractades per APD podran tenir accés a dades personals i informació, sempre sota el control exclusiu d ' APD ,amb l'única finalitat de prestar un servei necessari per al correcte funcionament del lloc web d' APD.

APD l'informa que disposa de cookies instal·lades en els seus sistemes. Les cookies són petits arxius de text que el seu navegador emmagatzema dins del disc dur del seu ordinador. Accedint al lloc web APD el servidor podrà reconèixer la cookie i proporcionar informació sobre la seva última visita, millorant o facilitant l'experiència de navegació. Pot trobar més informació sobre això en la nostra política de cookies (ENLLAÇ A LA MATEIXA).

La majoria dels navegadors admeten l'ús de les cookies de forma automàtica, però es pot configurar el seu navegador per ser notificat a la pantalla de l'ordinador sobre la recepció de cookies i així evitar la seva instal·lació en el seu disc dur.

APD es reserva el dret de modificar la present política de privacitat d'acord amb la legislació vigent en cada moment. Per tant, es recomana que l'usuari pugui revisar periòdicament aquesta política de privacitat amb la finalitat d'estar informat del tractament i protecció de les dades de caràcter personal, així com dels drets que l'assisteixen.

Aquesta política es regirà i interpretarà d'acord amb la legislació espanyola, així com la resolució de qualsevol controvèrsia o divergència relacionada amb aquest lloc web. La utilització dels serveis d'aquest lloc web implica l'acceptació expressa de la jurisdicció espanyola.