Calculadora de pesos

En aquesta pàgina oferim l’ús d’una pràctica calculadora per obtenir el pes d’un conjunt de peces de colada contínua segons 3 tipus de perfils: barres, tubs i plaques.

NOTA IMPORTANT: A l'hora de dimensionar el teu projecte, tingues en compte que cal contemplar un marge addicional de 2 mm per realitzar el mecanitzat, a més de la part proporcional deguda a l'efecte de la rectitud sobre la longitud de la peça. En cas de dubte, consulta amb el nostre equip comercial.


Material
Diàmetre mm
Longitud mm
Unitats
Pes

Material
Diàm. Exterior mm
Diàm. Interior mm
Longitud mm
Unitats
Pes

Material
Gruix mm
Amplada mm
Longitud mm
Unitats
Pes